قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 94 قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 94 با توجه به اتمام زمان پذیرش در سیستم گلستان متقاضیانی که در این بازه زمانی قادر به پذیرش در سیستم نشده اند می توانند از تاریخ 28/10/94 با همراه داشتن مدارک شناسایی (کارت ملی ، شناسنامه و..) آخرین مدرک تحصیلی ، عکس و ... به مراکز قبولی خود جهت پذیرش توسط کارشناسان مربوطه مراجعه نمایند.

با توجه به اتمام زمان پذیرش در سیستم گلستان متقاضیانی که در این بازه زمانی قادر به پذیرش در سیستم نشده اند می توانند از تاریخ 28/10/94 با همراه داشتن مدارک شناسایی ( کارت ملی ، شناسنامه ) ، آخرین مدرک تحصیلی ، عکس و ... به مراکز قبولی خود جهت پذیرش توسط کارشناسان مربوطه مراجعه نمایند.
ضمنا پس از پذیرش جهت ورود به سیستم    نام کاربری  :شماره دانشجویی و گذرواژه : شماره شناسنامه یا کدملی خواهد بود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما