ارزشیابی اساتید دانشگاه پیام نور نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ارزشیابی اساتید دانشگاه پیام نور نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94از طریق نظر خواهی دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 4/2/1395 لغایت 2/3/1395ارزیابی نماید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما